29 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Rozliczenie finansowe programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Zgodnie z § 5 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2020 r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Z poważaniem,
Beata Prociak
Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
tel. 91 44 27 520

Załączniki

Rozliczenie wykorzystania dotacji
Data: 2019-11-29, rozmiar: 14 KB
Zestawienie wydatków
Data: 2019-11-29, rozmiar: 13 KB