28 listopada 2019

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu “Aktywna tablica”

W terminie do 15 stycznia 2020 r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Załączniki

Rozliczenie wykorzystania dotacji
Data: 2019-12-16, rozmiar: 14 KB
Zestawienie poniesionych wydatków
Data: 2019-11-28, rozmiar: 14 KB