26 maja 2023

Program ”INNOWACYJNA SZKOŁA Google”

Programie ”INNOWACYJNA SZKOŁA Google” tylko do 31 maja 2023 Uczenie się to coś więcej niż wiedza — to ciągłe poszukiwanie zrozumienia. Naszym celem jest dostarczanie informacji, narzędzi i usług,
które pomogą zdobywać wiedzę, pobudzać ciekawość i przygotowywać się na przyszłość.
 

Jest to jedna z największych inicjatyw Google dla Edukacji w Polsce,
Program ma charakter ogólnokrajowy, jest w pełni bezpłatny i dotyczy wsparcia szkół w
procesie transformacji cyfrowej, w tym podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych
kadry nauczycielskiej.
 

O programie

możecie Państwo przeczytać na naszej stronie goo.gle/szkoła
Program jest w 100% finansowany przez Google dla Edukacji dlatego instytucje
edukacyjne, które w terminie do 31 maja 2023 roku wypełnią formularz zgłoszeniowy będą
mogły wziąć udział w programie bezpłatnie.

Link do formularza: