26 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: XIX Zachodniopomorski Festiwal Nauki

XIX Zachodniopomorski Festiwal Nauki   odbędzie się w dniach 16-21 września 2019r. w Szczecinie i 26 września 2019 r. w Koszalinie. Jak co roku wyższe uczelnie Szczecina i Koszalina otwierają szeroko drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni dla wszystkich zainteresowanych osób. Uczestnikom zaproponowano liczne wykłady, kilkadziesiąt różnych zajęć laboratoryjnych i warsztatów, wystaw i pokazów, a także edukacyjne wyjazdowe zajęcia terenowe w najpiękniejszych i cennych przyrodniczo miejscach naszego województwa.

Celem festiwalu jest pobudzenie zainteresowań różnymi dziedzinami wiedzy w szerokich kręgach społeczeństwa oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowców naszego regionu w zakresie uprawianych dyscyplin z położeniem akcentów na znaczenie nauki i jej praktyczne zastosowanie. Festiwal adresowany jest do przede wszystkim dla młodzieży szkolnej i akademickiej, ale organizatorzy zapraszają całe rodziny – od kilkuletnich dzieci po seniorów.

Program festiwalu