22 marca 2023

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że  – zgodnie z § 59 c ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 366) – na stronie internetowej CKE ogłoszony został aneks do komunikatu o liście jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 r.:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/2024/20230321_Lista_jawnych_zadan_JEZYK_POLSKI_2024_Aneks_1.pdf