16 stycznia 2023

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie CKE opublikowane zostały kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023.

Materiał (15.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy zakresu i poprawności środków językowych. Materiał (16.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wybranych błędów logiczno-językowych.