5 grudnia 2022

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie CKE opublikowane zostały kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023.

Materiał (14.) jest przeznaczony jest dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia w wypowiedzi pisemnej.

Zamieszczone są również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe ukażą się
w przyszłym tygodniu.

W opracowaniu jest jeszcze jeden materiał (15.), dotyczący zakresu i poprawności językowej; zostanie on opublikowany w grudniu albo na początku stycznia 2023 r.