24 marca 2023

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujmy, że na stronie internetowej CKE zamieszczony został  kolejny (18.) materiał dodatkowy dotyczący egzaminu maturalnego w Formule 2023 z języka polskiego.

Materiał dotyczy pytań o własną perspektywę zdającego zadawanych przez nauczyciela podczas rozmowy z maturzystą zdającym część ustną egzaminu. 

Materiał jest dostępny tutaj:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230323%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2018_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20ustna%20Osobista%20perspektywa.pdf