12 maja 2022

Wirtualne spotkanie z Kombatantem Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – ppor. Włodzimierzem Korsakiem ps. „Dragon”

 

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli do uczestniczenia w transmisji na żywo z Kombatantem Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – ppor. Włodzimierzem Korsakiem ps. „Dragon”. Odbędzie się on 18 maja (środa) 2022 roku w godzinach 11.00–12.00 na kanale na platformie YouTube. Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCoTAgyi3_zCEdVGKqMj12PA

Ppor. Włodzimierz Korsak ps. „Dragon” był łącznikiem w Armii Krajowej w Lublinie. Po wojnie działał w Pogotowiu Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (PAS NZW) w mieście Lublin. Wraz z oddziałem zorganizował i przeprowadził akcje ekspioracyjne na wszystkie banki i większe kasy na terenie miasta Lublin, zdobywając środki do walki o niepodległość Polski z okupantem sowieckim.
Włodzimierz Korsak w czasie okupacji niemieckiej pomógł rodzinie żydowskie uciec z getta w Lublinie, dzięki czemu ta rodzina przeżyła wojnę. W późniejszych latach, kiedy został aresztowany, dzięki osobistemu wstawiennictwu uratowanego Żyda, który był dyrektorem więziennictwa za okupacji sowieckiej, został zwolniony wcześniej warunkowo z więzienia.

Link do biografii i wspomnień filmowych Włodzimierza Korsaka: https://www.nsz.com.pl/wspomnienia-por-wlodzimierza-korsaka-ps-dragon Zachęcamy do zapoznania się z jego wspomnieniami przed spotkaniem.