10 października 2018

Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
szkół średnich
województwa zachodniopomorskiego

Firma TAURON Dystrybucja S. A. od wielu lat troszczy się o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Edukuje w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych.

Od 2013 r. prowadzi program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”, który w 2017 r. zyskał multimedialną platformę edukacyjną, dostępną pod adresem: https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/ .

Nauczyciele szkół podstawowych znajdą na platformie kompletne scenariusze 10 lekcji, z podziałem na klasy 1-3, 4-6, 7-8. Tematyka lekcji jest zgodna z podstawą programową, a formy przekazu dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów. W ciekawy i przystępny sposób pokazują uczniom czym jest elektryczność, uczą zasad bezpieczeństwa, tłumaczą m.in. jakie są źródła prądu oraz jak płynie do naszych domów. Na potrzeby scenariuszy przygotowano 12 filmów edukacyjnych poświęconych tej tematyce. Dbając o edukację uczniów niepełnosprawnych 7 filmów prezentowane są także w wersjach z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących oraz w języku migowym.

Zachęcamy Nauczycieli do pobierania scenariuszy i korzystania z platformy.

Udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Obszerniejszą prezentację platformy edukacyjnej zawiera zamieszczona w załączniku Prezentacja – Bezpieczniki TAURONA-pokaz.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie:

https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/ .

Koordynator programu: Beata Boryczko; e-mail: Beata.Boryczko@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki

Prezentacja – Bezpieczniki TAURONA
Data: 2018-10-10, rozmiar: 14 MB