30 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Detektory dla szkół

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy na tematy związane z fizyką jądrową, technikami jądrowymi oraz szerokim zastosowaniem promieniowania jonizującego w nauce, przemyśle czy medycynie.  Dla uczniów szczególnie zainteresowanych fizyką NCBJ utworzyło Laboratorium Fizyki Atomowej i Jądrowej, w którym młodzież samodzielnie może wykonywać interesujące doświadczenia. Do demonstracji zjawiska promieniotwórczości niezbędnym jest posiadanie specjalistycznego i kosztownego sprzętu (detektora promieniowania jonizującego) i tak powstał projekt „Detektory dla szkół”.

W ramach projektu NCBJ oferuje uczniom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych bezpłatne wypożyczenie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera i liczników promieniowania kosmicznego. Warunkiem jest przygotowanie projektu opisującego wykorzystanie ww. liczników do pomiarów zjawiska promieniotwórczości. W projekcie powinny być zawarte takie informacje jak: cel, rodzaj wykonywanych pomiarów, proponowany czas trwania (nie dłużej jak  3 tygodnie) i ilość objętych nim uczniów.

Szczegółowe informacje i formularz