16 grudnia 2020

„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać” – Ogólnopolska Kampania Społeczna

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Agencja Reklamowa RADNA Sp. z o.o. realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowane zostały, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-ayw24XRPkz

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-ysmBYzXCRo

Załączniki

list
Data: 2020-12-16, rozmiar: 264 KB
instrukcja_edge
Data: 2020-12-16, rozmiar: 656 KB
instrukcja_firefox
Data: 2020-12-16, rozmiar: 738 KB