17 listopada 2020

Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska na rok 2021 – nabór do projektu edukacyjnego

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu oraz Dyrektor Programowy Akademii Chóralnej zaprasza dyrygentów i zespoły chóralne działające w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i artystycznych województwa zachodniopomorskiego do udziału projekcie edukacyjnym „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2021” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu jest m.in. upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej, wspieranie szeroko rozumianego rozwoju i funkcjonowanie młodego człowieka poprzez aktywny kontakt ze sztuką.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego do 27 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz regulamin projektu znajdują się na stronie: https://www.nfm.wroclaw.pl/spiewajaca-polska-edycja-2021

W załączeniu przekazujemy list skierowany do tegorocznych Partnerów projektu, którzy przyczynili się do funkcjonowania 280 chórów na terenie Polski.

Załączniki

List do współorganizatorów
Data: 2020-11-17, rozmiar: 236 KB