26 listopada 2018

Zaproszenie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie do współpracy w ramach realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa zachodniopomorskiego,

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, w związku z realizacją w obszarze profilaktyki uzależnień młodzieży w województwie zachodniopomorskim następujących programów edukacyjnych:

  • Programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość” (wpisanego do Bazy Programów Rekomendowanych)
  • i Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków dla uczniów szkół podstawowych pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

zaprasza do współpracy i udziału w ww. programach.

Program „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” jest realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji od 2015 r. W związku z zatruciami, które miały miejsce w czerwcu i w lipcu br. na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz przygotowaną diagnozą, program został znowelizowany i wprowadzono do niego  treści dotyczące szkodliwości używania przez młodzież alkoholu i leków.

Jednocześnie, podobnie jak w ubiegłych latach, w ramach Programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach, ”Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  zaprasza do współpracy przy organizacji III edycji Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych.

Załączniki