20 listopada 2018

NIEAKTUALNE: VIII edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia

Państwo Dyrektorzy
szkół  podstawowych i gimnazjów
województwa zachodniopomorskiego

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizuje VIII  edycję Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia  w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej, na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia, zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia  dla organizmu człowieka.

Warunkiem przystąpienia uczniów danej szkoły do konkursu jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się  za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 14 grudnia 2018r.

Szczegółowe informacje.