11 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół, koordynatorzy SzPZ

województwa zachodniopomorskiego

Serdecznie zapraszam na warsztaty organizowane wspólnie z ZCDN w Szczecinie „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 10.00–14.00  w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie. Szkolenie adresowane jest do koordynatorów i zespołów promocji zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz do wszystkich zainteresowanych nauczycieli, którzy pracują lub planują działania w Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną treści dotyczące koncepcji oraz standardów szkoły i przedszkola promujących zdrowie, zasady przygotowania niezbędnej dokumentacji, w tym planowanie zadań i ich realizacja, a przede wszystkim procedura autoewaluacji i raport końcowy jako dokumenty niezbędne do tworzenia i rozwoju SziPPZ. Omówione zostaną wymagania, niezbędne do uzyskania Wojewódzkiego i Krajowego Certyfikatu Szkoły i Przedszkola Promującego Zdrowie. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zaprezentować swoje doświadczenia w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, omówione zostaną także wybrane przykłady dobrych praktyk.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/K/8 w ZCDN w Szczecinie.