8 grudnia 2020

„Misja: informujesz = Ratujesz”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa zachodniopomorskiego

Klub Honorowych dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie realizuje autorski projekt  dla szkół pod hasłem „Misja: Informujesz = Ratujesz” i zaprasza do udziału nauczycieli innych szkół.

Celem projektu jest promowanie idei honorowego dawstwa krwi i osocza wśród dzieci i młodzieży szkolnej a poprzez nich wśród rodziców i rodzin. Przekazanie informacji związanych z honorowym dawstwem krwi jest niezwykle ważne w czasie epidemii COVID – 19. Projekt realizować będą chętni nauczyciele z całej Polski. Podstawa programowa umożliwia realizację tematyki honorowego krwiodawstwa w powiązaniu z treściami nauczania przedmiotów takich jak: biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podczas godzin wychowawczych. Nauczyciele na podstawie gotowych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatora przeprowadzą lekcje on-line ze swoimi uczniami.

Kontakt: shdkrpostoja@gmail.com