17 grudnia 2018

„Czas na czyste powietrze”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa zachodniopomorskiego

Projekt „Czas na czyste powietrze” realizowany jest z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Poświęcony jest tematyce dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce i jego konsekwencjom zdrowotnym. Najnowsze badania sugerują, że polskie społeczeństwo dostrzega problem zanieczyszczeń powietrza oraz świadome jest niekorzystnego wpływu na własne zdrowie. Jak co roku, zanieczyszczenie powietrza to zagadnienie aktualne zwłaszcza u progu zimy, kiedy sezon grzewczy już w pełni i w wielu miejscach stężenia zanieczyszczeń ponownie rosną do niebezpiecznych dla zdrowia poziomów. Stąd edukacja nauczycieli i młodzieży w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem dla poprawy sytuacji. Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki