20 sierpnia 2018

NIEAKTUALNE: V edycja Konkursu Cybernautów

Fundacja Nowoczesna Polska od września 2016 prowadzi warsztaty dla szkół w całej Polsce w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” finansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Fundacja porusza tematy związane z bezpieczeństwem w sieci, rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie, kształtowania wizerunku w sieci, twórczego korzystania z Internetu poprzez naukę i rozwijania kreatywności.

Ponadto w ramach projektu udostępnia: pakiet materiałów edukacyjnych, 51 opisanych działań w bazie Dobrych Praktyk, 150 publikacji w katalogu ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych oraz 5 edycji Konkursu Cybernautów dla szkół, biorących udział w projekcie. Dzięki udostępnionym zasobom edukacyjnym, szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji czy projektów wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach.

W załączeniu informacje dotyczące przebiegu i nowości w projekcie „Cybernauci” w tym przede wszystkim dotyczące V Konkursu Cybernautów.

Załączniki

Załącznik
Data: 2018-08-20, rozmiar: 237 KB