24 marca 2020

Nowa Era – bezpłatne materiały do pracy zdalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku szkoły mają obowiązek realizacji nauczania na odległość. Wychodząc naprzeciw potrzebom placówek związanym z przygotowaniem, organizacją i codziennym prowadzeniem takiego nauczania, wydawnictwo Nowa Era – jako najpopularniejszy wydawca edukacyjny na rynku – zdecydowało się przygotować i udostępnić bezpłatne materiały i narzędzia, które będą realnym wsparciem dla nauczycieli i uczniów w edukacji zdalnej. Wszystkie informacje, narzędzia i rozwiązania przydatne dla placówek można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.