19 czerwca 2018

NIEAKTUALNE: Bezpłatne warsztaty z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej dla uczniów i uczennic szkół średnich

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
szkół średnich
województwa zachodniopomorskiego

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Collegium Civitas zapraszają uczniów i uczennice szkół średnich do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwoli również chętnym uczniom i uczennicom przygotować się do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej, prowadzonej przez fundację Nowoczesna Polska.

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie i uczennice szkół średnich w wieku 15-19 lat, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz prześlą komplet dokumentów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o projekcie, test oraz formularz i pozostałe dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie: http://edukacjamedialna.edu.pl/info/warsztaty/ oraz w załączniku.

Kontakt: warsztaty@nowoczesnapolska.org.pl, tel. (22) 465 15 35.