19 stycznia 2021

Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi – scenariusze zajęć

Szanowni Państwo
nauczyciele i pedagodzy
szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego,

zjawisko handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu wskazanych w kodeksie karnym metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, w tym dyrektywy unijne, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze istotę zjawiska, zapraszamy do skorzystania z materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronie internetowej oraz przeprowadzenie zajęć wychowawczych o tej tematyce.