4 stycznia 2019

Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego,

w 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie w pracy dydaktyczno-wychowawczej dorobku tego wybitnego kompozytora.

W ramach strony internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie została uruchomiona zakładka pn. „2019 Rokiem Stanisława Moniuszki”, za pośrednictwem której będziemy informować Państwa o  wydarzeniach w zachodniopomorskich szkołach, przedszkolach i placówkach  związanych z osobą tego wybitnego polskiego kompozytora.

Prosimy o zgłaszanie podejmowanych przez Państwa inicjatyw.

Jednocześnie informujemy, iż Koordynatorem Regionalnym Roku Moniuszkowskiego w województwie zachodniopomorskim jest Pan Jacek Jekiel – Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie.

W załączeniu przesyłamy tekst UCHWAŁY SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki (Dz.U. z 2018r., poz. 731)

Załączniki