10 września 2019

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 9 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Poprawienie błędu związanego z organami założycielskimi,
  • Dodanie zawodów:
    – Technik rachunkowości w Technikum w oddziałach na podbudowie gimnazjum,
    – Technik transportu drogowego w Technikum w oddziałach na podbudowie gimnazjum.

Nauczyciel:

  • Udostępnienie kalendarza podczas uzupełniania informacji o rozpoczęciu stażu w planowaniu awansu zawodowego.

Z poważaniem,
Zespół SIO