3 lutego 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 3 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Lista podmiotów – dodanie możliwości zmiany związania organizacyjnego w poprzednich działalnościach szkół
  • Organy prowadzące inne niż JST/minister – poprawa modyfikacji adresu osoby fizycznej

Uczniowie:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o laureatach/finalistach olimpiad i konkursów

Nauczyciele:

  • Wynagrodzenia – możliwość rejestracji składników wynagrodzeń pomimo wyświetlanego ostrzeżenia

Oddziały podstawowe:

  • Możliwość modyfikacji trybu nauki

Z poważaniem,
Zespół SIO