2 stycznia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 23 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Wnioski:

  • Umożliwienie pobrania danych dostępowych do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO

RSPO:

  • Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po statusie GUS

Uczniowie:

  • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych dziedzinowych ucznia o korzystanie z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 47
  • W szkołach podstawowych umożliwienie wychowankom oddziałów „0” przypisania informacji korzystania z indywidualnego spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  • Lista uczniów – umożliwienie wyszukiwania uczniów po przypisanych im zawodach

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych o korzystaniu ze świetlicy
  • Wyposażenie – dodanie możliwości skopiowania stanu danych wykazanego na 31 grudnia wcześniejszego roku kalendarzowego jako stanu danych na 31 grudnia 2019
  • Powierzchnia gruntów – wprowadzenie do formularza wykazywania stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego
  • Tereny sportowe – wprowadzenie do formularza wykazywania stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego
  • Pomieszczenia – wprowadzenie do formularza wykazywania stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego

Dane, które dotychczas były uzupełnione w formularzach dotyczących powierzchni gruntów, powierzchni terenów sportowych i pomieszczeń zostały skopiowane i dostępne są jako dane aktualne na 31 grudnia 2019 r. Prosimy o weryfikację formularzy.

Z poważaniem,
Zespół SIO