3 września 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 2 września 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Wnioski:

 • Zablokowanie możliwości złożenia więcej niż jednego wniosku o dostęp do SIO z funkcją „Kierownik jednostki” lub „p.o. Kierownika jednostki” jeśli wniosek z tą samą funkcją jest już rozpatrywany lub istnieje aktywne upoważnienie

RSPO:

 • Od roku szkolnego 2020/2021 zastąpienie etapów edukacyjnych „0” i „poniżej 0” etapem edukacyjnym „wychowanie przedszkolne”
 • Od roku szkolnego 2020/2021 imię i nazwisko dyrektora uzupełniane jest automatycznie na podstawie aktywnego upoważnienia z funkcją „Kierownik jednostki”

Oddział:

 • Od roku szkolnego 2020/2021 dodanie specyfiki dodatkowej oddziału podstawowego „przygotowanie wojskowe”
 • Od roku szkolnego 2020/2021 zastąpienie oddziałów „0” i „poniżej 0” oddziałem „wychowanie przedszkolne”
 • Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość wybrania specyfiki podstawowej „specjalna” tylko dla trybu nauki „dzienna”
 • Od roku szkolnego 2020/2021 dodanie dodatkowych informacji przy rejestracji oddziału podstawowego o specyfice dwujęzycznej

Uczeń:

 • Od roku szkolnego 2020/2021 przypisanie ucznia do oddziału podstawowego, oddziału przygotowawczego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach – dodanie obowiązku zarejestrowania informacji o miejscu zamieszkania; obowiązek nie dotyczy szkół lub oddziałów podstawowych przyszpitalnych
 • Zablokowanie możliwości zgłoszenia ucznia do egzaminu jeśli w placówce nie ma aktywnego upoważnienia z funkcją „Kierownik jednostki” lub „p.o. Kierownika jednostki”
 • Od roku szkolnego 2020/2021 dodanie obowiązku wprowadzenia okresu obowiązywania orzeczenia/opinii obejmującego okres przypisania ucznia/wychowanka do oddziału podstawowego o specyfice „specjalny”, „specjalny przyspasabiający do pracy”, oddziału zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (RW), oddziału wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), oddziału IPET
 • Od roku szkolnego 2020/2021 w SOSW, MOS i MOW nie można uczniowi wykazać pobytu i uczęszczania do oddziału zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (RW) w tym samym okresie
 • Od roku szkolnego 2020/2021 nie można zarejestrować podstawy pobytu wychowanka w ośrodku „wniosek rodziców”, za wyjątkiem MOS, gdzie nie może on być wskazany jako jedyna przyczyna pobytu
 • Od roku szkolnego 2020/2021 w SOW, SOSW, MOW i MOS nie można zarejestrować podstawy pobytu wychowanka w ośrodku „Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych”
 • Od roku szkolnego 2020/2021 zablokowanie możliwości przypisania wychowanka do oddziału „wychowanie przedszkolne” jeśli posiada on zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością podstawową lub dodatkową „niedostosowanie społeczne” lub „zagrożenie niedostosowaniem społecznym”
 • Od roku szkolnego 2020/2021 dodanie dodatkowych informacji przy przypisywaniu ucznia do oddziału podstawowego o specyfice dwujęzycznej
 • Zablokowanie możliwości rejestracji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach dla dorosłych oraz w policealnych szkołach plastycznych i muzycznych

Możliwość włączania Branżowych Szkół II stopnia do jednostek złożonych lub zespołów oraz rejestrowania danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli, ich danych dziedzinowych oraz danych zbiorczych.

Z poważaniem,
Zespół SIO