2 marca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 2 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Brak możliwości rejestracji filii przedszkoli

Oddziały:

  • Umożliwienie modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia działalności oddziału w niepublicznych szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego

Z poważaniem,
Zespół SIO