17 marca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 16 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących błędnej daty rozpoczęcia działalności, jeśli w szkole/placówce oświatowej są wprowadzone dane za wcześniejsze okresy niż data rozpoczęcia działalności. Po wyświetleniu się ostrzeżenia formularz modyfikacji danych można nadal wysłać.

Uczeń:

  • Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania w MOS

Dane zbiorcze:

  • Zmiana wyglądu formularza rejestracji informacji o korzystaniu z dziennika elektronicznego.

Z poważaniem,
Zespół SIO