9 stycznia 2020

Raport do weryfikacji dotacji przedszkolnej

W Strefie Pracownika – Strefie dla zalogowanych w sekcji Raporty -> Raporty SIO2 2019/2020 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2019), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. W sekcji Aktualności umieszczone jest pismo w przedmiotowej sprawie.