19 sierpnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 6 sierpnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Wnioski:

  • Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO – potwierdzenie tożsamości przez ePUAP

Uczniowie:

  • Grupowe usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki

Dane zbiorcze:

  • Wydatki – zniesienie wymagania na ujemne wykonanie przy „zerowym” planie

Z poważaniem,
Zespół SIO