6 września 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 5 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

 • Zmiana nazwy typu podmiotu z „Centrum Kształcenia Ustawicznego – bez szkół” na „Placówka Kształcenia Ustawicznego – bez szkół”,
 • Zmiana nazwy typu podmiotu z „Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami” na „Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołami”
 • Dodanie zawodów:
  – Technik rachunkowości w Technikum w oddziałach na podbudowie szkoły podstawowej,
  – Kelner w Technikum w oddziałach na podbudowie gimnazjum,
  – Technik transportu drogowego w Technikum w oddziałach na podbudowie szkoły podstawowej,
  – Technik farmaceutyczny w Szkole policealnej.

Z poważaniem,
Zespół SIO