16 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 16 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczniowie:

  • Adres zamieszkania – dodanie państw: Szwajcaria, Belgia, Grecja, Włochy

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydatkach
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o dożywianiu

RSPO:

  • W jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość dodania informacji o etapach edukacyjnych i nauczanych w szkole zawodach za poprzednie lata szkolne

Z poważaniem,
Zespół SIO