24 września 2018

Nowe SIO. Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w nowym SIO – komunikat MEN

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

uprzejmie informujemy, że do szkół i placówek oświatowych została przesłana informacja o poniższej treści:

„w załączeniu przekazujemy pismo Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO).

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. Planowane jest porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów uczniów w nowym SIO z danymi, które zostaną wykazane według stanu na dzień 30 września 2018 r. w starym SIO w zakresie liczby uczniów przyjętych do wyliczenia subwencji oświatowej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy, aby niezwłocznie zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do odpowiednich oddziałów na bieżący rok szkolny 2018/2019. Uczniów można przypisywać do odpowiednich oddziałów podstawowych lub odpowiednich oddziałów dodatkowych.

Jednocześnie informujemy, że w Strefie dla zalogowanych są dostępne raporty z nowego SIO, które prezentują liczbę uczniów według oddziałów i klas. Mogą być one pomocne przy analizie kompletności danych. Raporty są aktualizowane codziennie.

Przypominamy o możliwości grupowego zakończenia przypisania uczniów do oddziału, a także grupowego przypisania uczniów do oddziału podstawowego. Odpowiednie instrukcje są dostępne pod adresem https://pomocsio.men.gov.pl/ w zakładce „Instrukcje techniczne”/„Uczniowie”. Analogiczne filmy instruktażowe zostały zamieszczone pod powyższym adresem w zakładce „Filmy instruktażowe”/”Uczniowie”.”

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi oraz mobilizację podległych Państwu Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, aby w nowym SIO zostały uzupełnione dane, o których mowa powyżej.

Z poważaniem,
Zespół SIO

Załączniki

Pismo do samorządów
Data: 2018-09-24, rozmiar: 207 KB