30 marca 2020

Aktualizowanie w SIO danych teleadresowych szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w przypadku zmiany:

  • numeru telefonu,
  • numeru faksu,
  • adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  • adresu strony internetowej,

aktualne dane przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych.

Zgodnie z terminem wskazanym w ustawie aktualne dane należy podać w terminie 7 dni od dnia zmiany.

Ponieważ większość informacji przekazujemy Państwu drogą elektroniczną prosimy o jak najszybsze uaktualnienie powyższych danych (głównie adresu e-mail) w SIO. Mogą to Państwo zrobić samodzielnie w zakładce szczegóły podmiotu.

Szczegółowa instrukcja aktualizacji danych teleadresowych dostępna jest pod adresem:

https://pomocsio.men.gov.pl/szkola-modyfikacja-danych-adres-do-korespondencji-i-dane-teleadresowe-przez-dyrektorow-szkolplacowek-oswiatowych/