19 maja 2022

Szkolenie dla organizatorów wypoczynku

Zachodniopomorska Kurator Oświaty, we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zaprasza do udziału w szkoleniu on-line dotyczącym zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie odbędzie się 6 czerwca 2022 roku, o godzinie 11.00, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Informacje szczegółowe

Liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy. Program spotkania w załączeniu.

W przypadku pytań oraz problemów technicznych prosimy o kontakt z Emilią Gwizd (egwizd@kuratorium.szczecin.pl, tel. 91 442 75 36).