17 maja 2019

Spotkanie dla organizatorów wypoczynku z terenu województwa zachodniopomorskiego | Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży 2019

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży
z województwa zachodniopomorskiego!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży 2019”, które odbędzie się dnia 04 czerwca 2019 r. w sali nr 3 w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, w godzinach:

I grupa – od 11.00 do 13.00
II grupa – od 13.00 do 15.00

Rejestracja na spotkanie odbywa się wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego osobno dla każdej grupy:

I grupa – 11.00–13.00
II grupa – 13.00–15.00

W przypadku zbyt małej liczby osób zapisanej do grupy II spotkanie odbędzie się wyłącznie w godz.11.00-13.00, o czym zapisani do grupy II zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Z tego powodu prosimy o wpisywanie aktualnych, bieżąco używanych adresów mailowych.

W załączeniu: Program spotkania.

Załączniki

Program spotkania
Data: 2019-05-17, rozmiar: 669 KB