29 kwietnia 2022

NIEAKTUALNE: Ogólnopolski program grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju  Polskiego zaprasza lokalne organizacje i stowarzyszenia, które realizują wakacyjne projekty dla dzieci podczas letniego wypoczynku i chciałyby otrzymać wsparcie finansowe na to działanie – do wzięcia udziału w 2 edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Wakacyjna AktywAKCJA”.

Udział w Programie mogą zgłosić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, świetlice szkolne i środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii oraz ośrodki wychowawcze.

Do udziału zaproszone są podmioty, które kierują swoje działania do najmłodszych mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich oraz realizujące inicjatywy obejmującyce pomysły na integrację dzieci polskich i ukraińskich.

W tegorocznej edycji zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł.

Termin zgłaszania projektów – do 6 maja 2022 r.! 

Forma zgłaszania projektu – wypełnienie formularza drogą on-line.

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Fundacji.