17 października 2022

Obowiązek zasięgania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Uprzejmie informujemy, że w ramach swoich kompetencji Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził kontrole w zakresie wypełnienia obowiązku, wynikającego z przepisu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Wyniki tej kontroli wskazują, że podmioty kontrolowane (szkoły, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe) nie posiadały kont w systemie teleinformatycznym Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub nie dokonywały zapytań w trybie art. 21 ww. ustawy.

W związku powyższym Minister Edukacji i Nauki, mając na względzie ochronę praw dziecka, wystosował poniżej zamieszczone pismo, przypominające o obowiązku uzyskania informacji z RSPTS przed dopuszczeniem osoby do pracy lub powierzania jej działalności związanej z edukacją i opieką nad dziećmi.

W załączeniu:

Pismo MEiN do wszystkich szkół i placówek