22 listopada 2019

Nowa funkcjonalność w systemie Bazy Wypoczynku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania dokumentów elektronicznie, Ministerstwo Edukacji Narodowej dostosowało system Bazy Wypoczynku i wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność umożliwiającą podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „ potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.

Ponadto informujemy, że organizatorzy wypoczynku w sezonie zimowym mogą przesyłać do Kuratorium Oświaty zgłoszenia, za pośrednictwem systemu Bazy Wypoczynku już od 15 listopada 2019 r.