1 sierpnia 2018

Definicja choroby przewlekłej

Ministerstwo Zdrowia, w uzgodnieniu z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii, wyjaśnia pojęcie choroby przewlekłej w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży:

W literaturze medycznej istnieje wiele definicji choroby przewlekłej, która determinuje potrzeby zdrowotne i możliwości dziecka. W celu zagwarantowania dziecku przewlekle choremu w placówce wypoczynku bezpiecznych warunków pobytu może być stosowana definicja opublikowana w czasopiśmie „Journal of Pediatrics”:

„Choroba przewlekła musi:

1) mieć podłoże biologiczne, psychologiczne lub poznawcze,

2) trwać przynajmniej jeden rok,

3) powodować jedno lub więcej z poniższych następstw:

a) ograniczenia w funkcjonowaniu, codziennej aktywności i pełnieniu ról społecznych w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami, w odniesieniu do sfery fizycznej, poznawczej, emocjonalnej oraz rozwoju społecznego,

b) zależność od jednego z poniższych ograniczeń wynikających z choroby:

  • przyjmowanie leków,
  • specjalistyczna dieta,
  • sprzęt medyczny,
  • używanie urządzeń podtrzymujących zdrowie lub życie,
  • konieczność stałej opieki ze strony drugiej osoby,
  • potrzeba opieki medycznej, psychologicznej, edukacyjnej, innej niż skierowana do zdrowych rówieśników, biorąc pod uwagę okresy leczenia i wynikającą z nich konieczność pozostawania na dłuższe okresy w domu.”