30 grudnia 2021

Bezpieczne ferie zimowe 2022 – pakiet informacyjny

Opis załączników:

 1. Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego.
 2. Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.
 3. Pismo do władz jednostek samorządów terytorialnych.
 4. Pismo do dyrektorów szkół i placówek.
 5. Informacje dla dzieci i młodzieży.
 6. Informacje dla rodziców.
 7. Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora.
 8. Informacje praktyczne dla organizatorów dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia.
 9. WZÓR – zgłoszenie zamian w zgłoszonym i zarejestrowanym wypoczynku.
 10. Obowiązek organizatorów wypoczynku zasięgnięcia informacji z KRK i RSPTS.
 11. Pytania i odpowiedzi MEiN na temat wypoczynku – link.
 12. Poradnik bezpiecznego wypoczynku MEN.
 13. Linki do stron internetowych – ważne informacje na temat wypoczynku.
 14. Linki do stron internetowych – bezpieczeństwo w podróży, w tym wyjazdy za granicę.
 15. Zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego na okres zimy i ferii zimowych.

Załączniki

1
Data: 2021-12-30, rozmiar: 38 KB
2
Data: 2021-12-30, rozmiar: 90 KB
3
Data: 2021-12-30, rozmiar: 21 KB
4
Data: 2021-12-30, rozmiar: 25 KB
5
Data: 2021-12-30, rozmiar: 38 KB
6
Data: 2021-12-30, rozmiar: 40 KB
7
Data: 2021-12-30, rozmiar: 4 MB
8
Data: 2021-12-30, rozmiar: 29 KB
9
Data: 2021-12-30, rozmiar: 13 KB
10
Data: 2021-12-30, rozmiar: 17 KB
11
Data: 2021-12-30, rozmiar: 13 KB
12
Data: 2021-12-30, rozmiar: 4 MB
13
Data: 2021-12-30, rozmiar: 16 KB
14
Data: 2021-12-30, rozmiar: 17 KB
15
Data: 2021-12-30, rozmiar: 4 MB