2 maja 2023

Szkolenie dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego,

Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie zaprasza do udziału w szkoleniu w formule hybrydowej (stacjonarnej i on-line), nt. zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szkolenie odbędzie się 18 maja 2023 roku, o godzinie 10.00, stacjonarnie w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4) oraz on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zgłoszenia udziału możliwe są za pośrednictwem stron internetowych:

Liczba miejsc ograniczona. Program spotkania w załączeniu. W przypadku pytań oraz problemów technicznych zapraszamy do kontaktu: Emilia Gwizd, egwizd@kuratorium.szczecin.pl, tel. 91 442 75 36,

Program:

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników stacjonarnych i on-line.

10:00 – 10:05 Powitanie uczestników

10:00 – 10:30 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – aspekt prawny /pracownik Kuratorium Oświaty w Szczecinie/

10:30 – 11:00 Bezpieczeństwo i higiena podczas wypoczynku /przedstawiciel WSSE/

11:00 – 11:20 Odpowiedzialność cywilna kadry wypoczynku /przedstawiciel KWP/

11:20 – 11:40 Bezpieczeństwo podróży i ruchu drogowego  /przedstawiciel KWP/

11:40 – 12:10 Bezpieczeństwo na obszarach wodnych /Prezes WOPR/

12:10 – 12:30 Zgłoszenia wypoczynku w bazie MEiN /pracownik KO/

ok 12:30 -13:00 Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie spotkania.