27 marca 2019

NIEAKTUALNE: XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

W dniu 21 marca 2019  została ogłoszona XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, który od siedemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd 16.107 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia.

Program Stypendiów Pomostowych to oferta dla  tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie.

W ramach Programu oferowane jest stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejne lata studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Załączniki

Stypendia Pomostowe - edycja 2019
Data: 2019-03-27, rozmiar: 36 KB