12 marca 2020

Program stypendialny KLASA – Fundacji BNP Paribas

Program stypendialny KLASA umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich. Program skierowany jest do uczniów ósmych klas podstawowych, którzy:

  • pochodzą z miejscowości i wsi do 100 tys. mieszkańców;
  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej;
  • dobrze się uczą;
  • mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym;
  • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

KLASA oferuje:

  • pełne wsparcie finansowe w trakcie nauki w liceum;
  • stypendium finansowe na I roku studiów;
  • udział w integracyjnym obozie językowym oraz letnim obozie stypendystów;
  • wsparcie działań wolontariackich i dalszy rozwój w ramach działania Stowarzyszenia Absolwentów „Klasa”.

Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie Fundacji BNP Paribas.