9 września 2020

Program FLEX 2020/2021 – szansa na darmową edukację w USA

Program FLEX (Future Leadres Exchange Program)  jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i  drugich liceum/technikum, zainteresowanych możliwością  nauki w amerykańskiej szkole średniej. Aplikacja na program Flex jest dostępna od 1 września do 15 października.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie: https://poland.americancouncils.org/dom