13 czerwca 2019

NIEAKTUALNE: Procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2019/2020

Załączniki

Stypendia - informacja
Data: 2019-06-17, rozmiar: 67 KB
Zalacznik_nr_1_wniosek_stypendium_PRM_2018
Data: 2019-06-13, rozmiar: 41 KB
Zalacznik_nr_2_wniosek_stypendium_MEN_2019
Data: 2019-06-21, rozmiar: 28 KB
Zalacznik_nr_3_lista_stypendium_PRM_2019
Data: 2019-06-13, rozmiar: 35 KB
Zalacznik_nr_4_Klauzula_informacyjna
Data: 2019-06-13, rozmiar: 14 KB