12 lutego 2021

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informacji o X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” na stronie Kuratorium Oświaty oraz o przesłanie tej informacji do Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs od wielu lat jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i większości Kuratorów Oświaty.

Prace uczniów należy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyniki zostaną ogłoszone 20 marca 2021 r.

To już X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, który jest kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jest to największy pod względem ilości uczestników i najdłużej organizowany konkurs o tej tematyce. Corocznie uczniowie z całego kraju nadsyłają ponad 1000 prac literackich, plastycznych oraz multimedialnych. Dzięki uczestnictwu w konkursie szlifują swoje talenty artystyczne, poznają historię najnowszą Polski oraz uczą się samodzielnie pracować ze źródłami historycznymi w sposób krytyczny.

Uroczyste zgrupowanie laureatów X edycji Konkursu planowane jest na 28 czerwca 2021 w Lublinie i będzie połączone z odwiedzeniem miejsc pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym po zakończeniu II wojny światowej.

 

W załączeniu:

– Regulamin X edycji Konkursu,

 

Wszelkie informacje o X edycji Konkursu można znaleźć na portalu Konkursu:

https://konkurswykleci.pl/regulamin-x-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

oraz na stronie organizatora

https://fkw.edu.pl/rozpoczyna-sie-x-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

Załączniki

Regulamin-X-edycji-Konkursu-o-ZW-2021
Data: 2021-02-12, rozmiar: 314 KB