25 stycznia 2019

NIEAKTUALNE: VI edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin, 24 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych,
Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych
Województwa Zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza VI edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie poszukiwania produktów/potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu, wskazania kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych w rodzinnych domach, kultywowania tożsamości regionalnej, oraz pielęgnowania kulinarnych więzi międzypokoleniowych.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Proponowane wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, których zadaniem jest udokumentowanie „smaków”, poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy uczniowie mają przedstawić na pisemnych zgłoszeniach, a tradycję pielęgnowaną w danej rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń, potwierdzić za pomocą wyżej wymienionych materiałów źródłowych. Jednym z punktowanych elementów konkursu jest przedstawienie na współczesnym zdjęciu walorów estetycznych produktu/potrawy. Ten punkt konkursu zachęca uczniów do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, podpytywania o rodzinne tradycje kulinarne oraz uwiecznienia na zdjęciu swojego dzieła gastronomicznego. Jeden uczestnik może przesłać do konkursu tylko jedno pisemne zgłoszenie, opisujące produkt/potrawę.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 1 marca 2019 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Konkurs „Poszukiwacze Smaków”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu: (91) 44 10 233 lub e-mailem: pmakatun@wzp.pl.
Szczegółowe informacje dot. ww. konkursu (regulamin konkursu, zgłoszenie, oświadczenie) znajdują się na stronie www.wrir.wzp.pl