29 października 2020

V edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym już po raz piąty organizuje Olimpiadę Statystyczną. Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rekrutacja trwa od 26 października do 4 listopada 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące terminów zgłoszeń, terminów poszczególnych etapów Olimpiady Statystycznej są dostępne na stronie internetowej pod adresem https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/